16 กรกฎาคม 2562 วิกฤติแม่น้ำโขง ลดต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/745345.html

ที่จังหวัดนครพนม ในช่วงนี้สถานการณ์ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่า จากการตรวจวัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาพบว่า ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยแค่ประมาณ 90 มิลลิเมตรจากปีที่ผ่านมา ช่วงเดือนเดียวกันมีปริมาณสูงกว่า 300 มิลลิเมตร อีกทั้งยังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้ระดับน้ำโขงผันผวน เข้าขั้นวิกฤติในรอบ 10 ปี ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 2.60 เมตร ห่างจากระดับล้นตลิ่งถึง 10 เมตร คือที่ระดับ 13 เมตร โดยปีที่ผ่านมาช่วงเดียวกันมีระดับสูงกว่า 12 เมตร ขณะเดียวกันส่งผลกระทบทำให้ลำน้ำสาขาสายหลัก อาทิ ลำน้ำก่ำ ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม มีปริมาณน้ำน้อย แค่ประมาณร้อยละ 20-30 ของความจุ เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาแล้งขาดน้ำ หากฝนยังไม่ตกติดต่อกันโดยทางชลประทานจังหวัดนครพนมต้องเร่งเก็บกักน้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่ 12 อำเภอ รวม 13 แห่ง ให้มากที่สุดเพื่อรับมือภัยแล้ง สามารถผันเข้าสู่ระบบชลประทานช่วยพื้นที่การเกษตรนาปีที่กำลังเริ่มปักดำ พร้อมเตือนเกษตรกรให้เร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรอง งดทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และไม่มีแหล่งน้ำสำรอง เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้ง ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าในช่วงวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2562 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้